Werkwijze

Na een kennismakingsbezoek dat uiteraard vrijblijvend en gratis is, zijn er -afhankelijk van uw wensen- verschillende werkwijzen mogelijk.

Voorbeeld

Maandelijks of per kwartaal verwerken wij uw gegevens in de administratie. Vervolgens ontvangt u van ons het actuele resultaat en balans overzicht en de andere bescheiden zoals bijvoorbeeld de aangiften omzet- en loonbelasting. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de actuele gegevens van uw onderneming. Aan het eind van het kalenderjaar worden dan de jaarstukken en de aangifte(n) inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting opgemaakt. Natuurlijk kunnen wij ook andere taken van u overnemen zoals bijvoorbeeld het factureren aan uw klanten.

Accountant; samenwerking en controle

Afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en uw wensen hebben wij een intensieve samenwerking met een accountant/fiscaal jurist. Bij een bedrijf met personeel en een omzet boven de € 100.000,00 nemen wij standaard een controle op. Ieder kwartaal checkt hij de gevoerde administratie, aan het eind van ieder boekjaar maakt hij de eindcijfers. Waar nodig met advies voor optimalisatie in uw belang.
Uw voordeel: de dagelijkse administratie tegen een aanzienlijk lager tarief, daarnaast toch de controle en deskundigheid van de accountant.

Digitaal werken

Zeker bij de grotere bedrijven werken wij met een systeem dat direct geschikt is om de gehele administratie digitaal te voeren en te bewaren; de originele stukken hoeft u niet meer te hebben. Ideaal bij een controle en het scheelt veel “papier, archief en zoeken”.

Loonadministratie

U kunt bij ons ook terecht voor uw loonadministratie, al dan niet gekoppeld aan het voeren van de financiële administratie. U ontvangt maandelijks digitaal de loonstroken zodat u deze op uw eigen briefpapier kunt afdrukken. Het aanleveren van de loonstroken op papier kan ook. Tevens ontvangt u een netto betaallijst. Wij verzorgen uw aangifte loonheffing en sturen deze elektronisch in aan de Belastingdienst.

Boekt u uw administratie zelf maar laat u de loonadministratie liever aan ons over, dan verstrekken wij u tevens een overzichtelijke uitdraai van de te boeken journaalposten per periode. U hoeft deze slechts over te nemen in uw boekhouding.

Fiscaal

Fiscaal zorgen wij er voor dat u niet voor verrassingen komt te staan. Het spreekt voor zich dat wij u bijstaan met raad en daad zodat u niet meer belasting betaalt dan strikt noodzakelijk is. Hierbij is het uitgangspunt dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Alle relevante informatie wordt door ons, door het jaar heen, verzameld en samengevoegd in een fiscaal dossier. En mocht de Belastingdienst bij u langskomen voor een boekenonderzoek, dan bent u hier in ieder geval goed op voorbereid. Dit biedt rust zonder extra kosten. En mocht er een dispuut ontstaan met de fiscus dan vindt u in ons een partner die thuis is in het voeren van bezwaar of beroepsprocedures.

Uiteraard zijn er op het bovenstaande allerlei variaties mogelijk. Indien u speciale wensen en ideeën heeft, kunnen we deze altijd bespreken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.