Aflossingvrije hypotheek

Alleen rente

  • Geen aflossing
  • Alleen rente
  • Lasten blijven gelijk (bij gelijke rente)
  • Restschuld aan einde looptijd
  • Bij verval renteaftrek stijgen de lasten!
De aflossingsvrije hypotheek is de eenvoudigste hypotheekvorm. De  aflossingsvrije hypotheek bestaat alleen uit een hypothecaire lening.  U betaald alleen rente over de lening.

 Zoals de naam al aangeeft, vindt er binnen de aflossingsvrije  hypotheek geen aflossing plaats. Dit houdt in dat u tijdens de  looptijd niet aflost en dat u evenmin binnen de hypotheek vermogen  opbouwt om de lening aan het eind van de looptijd alsnog ineens af  te lossen. Ook een overlijdensrisicoverzekering is geen onderdeel  van deze hypotheekvorm. 

Wilt u wel vermogen opbouwen waarmee u de hypotheek kunt aflossen en/of een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, dan kunt u dat buiten de hypotheek doen.

Na 1-1-2013.
Koopt u na 1-1-2013 uw eerste eigen woning? Dan is het niet meer mogelijk deze vorm af te sluiten met een fiscaal aftrekbare rente.