Levenhypotheek

​Garantie + winst of geheel op basis van beleggingen.

  • Gelijkblijvende maandlasten (bruto/netto)
  • Geen aflossing gedurende de looptijd (maximale renteaftrek)
  • Waardeopbouw in een (beleggings)verzekering
  • Garantiebedrag mogelijk, geen zekerheid over eindkapitaal
Wij verstaan onder een levenhypotheek een hypotheek die bestaat  uit een combinatie van een hypotheeklening en een gemengde  levensverzekering. Een gemengde levensverzekering wordt ook wel  een kapitaalverzekering of beleggingsverzekering genoemd. Bij deze  hypotheekvorm wordt tijdens de looptijd niet afgelost. In plaats  daarvan stort de geldnemer maandelijks een premie in de gemengde  levensverzekering. Deze premie bestaat uit 2 bestanddelen:

een overlijdensrisicodeel

  • Met een deel van de verzekeringspremie wordt het overlijdensrisico afgedekt. Mocht de verzekerde tijdens de looptijd komen te overlijden, dan kunnen de nabestaanden met de uitkering van de verzekering (een deel van) de hypotheek aflossen.

een opbouwdeel of een beleggingsdeel

  • Met het overige deel van de premie wordt gespaard of belegd om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te kunnen lossen. In de traditionele gemengde verzekering wordt een bepaald garantiebedrag afgesproken. Bovenop dit bedrag heeft u echter ook rechts op winstdeling.
Er bestaat een groot aantal typen gemengde levensverzekeringen. Het verschil zit hem vaak in de beleggingskeuze (of spaarkeuze). 

Net als bij banksparen kent de gemengde levensverzekering de mogelijkheid tot het fiscaal vriendelijk opbouwen van vermogen in de vorm van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW).

Na 1-1-2013.
Koopt u na 1-1-2013 uw eerste eigen woning? Dan is het niet meer mogelijk deze vorm af te sluiten met een fiscaal aftrekbare rente.