Lineaire hypotheek

In het begin hoge, maar steeds verder dalende bruto- en netto maandlasten.

  • Aflossing in (maximaal) 360 gelijke delen
  • In het begin hoge maandlasten (bruto/netto)
  • Gedurende de looptijd nemen de lasten steeds verder af
  • Looptijd (maximaal) 30 jaar.
De lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij de lening  tijdens de looptijd van de hypotheek afgelost wordt. Bij de lineaire  hypotheek lost de huiseigenaar periodiek (meestal maandelijks) een  vast bedrag af. De aflossing wordt berekend door het  hypotheekbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen.  Aan het eind van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost. Door  de periodieke aflossingen nemen de restantschuld en de periodieke  rentebedragen in de loop van de tijd af. Bij de lineaire hypotheek zijn  de maandlasten in de eerste jaren vaak veel hoger dan bij andere  hypotheeksoorten. De totale lasten over de gehele looptijd zijn echter vaak lager dan bij andere hypotheekvormen. 
 
Een overlijdensrisicoverzekering is geen vast onderdeel van deze hypotheekvorm. Indien u het overlijdensrisico wel af wenst te dekken, dan kunt u dit doen door het afsluiten van een losse overlijdensrisicoverzekering.
 
Sinds 1 januari 2013 is de annuïteitenhypotheek, naast de annuïteiten hypotheek nog de enige hypotheekvorm waarvan (voor starters) de hypotheekrente gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar is.