Annuïtaire hypotheek

Gelijkblijvende brutolasten, maar stijgende nettolasten.

  • Bruto maandlasten blijven gelijk
  • In het begin lage, maar stijgende netto maandlasten 
  • Steeds verder oplopende aflossing en lagere rente
  • Looptijd (maximaal) 30 jaar
De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de lening  tijdens de looptijd van de hypotheek door middel van periodieke  stortingen afgelost wordt. Dit aflossen gebeurt op basis van  annuïteiten. Dit is een aflossingsmethode waarbij de jaarlijkse som  van rente en aflossing (de annuïteit) gedurende de rentevastperiode  van de hypotheek gelijk blijft. In het begin bestaat het grootste deel  van de annuïteit uit rente. Aangezien er periodiek een deel van de  lening wordt afgelost, hoeft er over de resterende hypotheek steeds  minder rente betaald te worden. Na verloop van tijd ontstaat er dus meer ruimte voor het aflossen van de hypotheeklening. De bruto lasten blijven bij een annuïteitenhypotheek dus gelijk. De netto lasten worden echter naarmate de hypotheek langer loopt hoger. Dit hangt samen met het feit dat de hypotheekrente aftrekbaar is en de aflossingsbedragen niet. 
 
Een overlijdensrisicoverzekering is geen vast onderdeel van deze hypotheekvorm. Indien u het overlijdensrisico wel af wenst te dekken, dan kunt u dit doen door het afsluiten van een losse overlijdensrisicoverzekering.
 
Sinds 1 januari 2013 is de annuïteitenhypotheek, naast de lineaire hypotheek nog de enige hypotheekvorm waarvan (voor starters) de hypotheekrente gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar is.